You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

کتامین KETAMAV 100

KETAMAV 100

KETAMAV به عنوان یک بی هوش کننده عمومی برای اعمال جراحی یا معاینه کوتاه مدت بدن نیاز به شل شدن عضلات اسکلتی مصرف می شود. کتامین همچنین به عنوان داروی کمکی همراه با سایر داروهای بیهوش کننده مصرف می شود.

مکانیسم اثر KETAMAV:

به علت جذب سریع ، کتامین به سرعت در تمام بافت های بدن از جمله مغز توزیع می شود. متابولیسم آن کبدی هست و نیمه عمر دفعی آن 2 الی 3 ساعت است. مدت اثر دارو بعد از تزریق وریدی حدود 5 تا 10 دقیقه و بعد از تزریق عضلانی حدود 12 الی 25 دقیقه است. زمان هوشیابی از دارو سریع است و دفع دارو به صورت عمده کلیوی است.

عنوان مقدار